Szanowni Klienci
Niniejszy formularz służy wprowadzeniu danych o sprawozdawczości rocznej związanej z przewozem towarów niebezpiecznych (ADR).
Prosimy o wprowadzenie danych na dalszych zakładkach (patrz menu o góry):
  • Strona tytułowa - zakładka służy do wprowadzenia danych o firmie oraz informacji o wypadkach
  • Towary - przewóz drogowy - zakładka służy do wprowadzenia danych o rodzaju wykonanej operacji w klasach oraz dla Towarów Dużego Ryzyka (1.10 ADR) dla każdego z numerów UN
Po wybraniu Wygeneruj sprawozdanie automatycznie otrzymamy przygotowany formularz i po sprawdzeniu dostarczymy go Wam z podpisem.
W przypadku wątpliwości można wysłać dane w sposób dotychczasowy (mailem).

Dziękujemy za współpracę.

Zespół m/d/r/k trusted advisers group sp z o.o.