Dane o rynku przewozu towarów niebezpiecznych
2024-03-05

Staraniem m/d/r/k oraz redakcji "Bezpieczeństwo w Logistyce" opracowany został raport obejmujący lata 2022 oraz częściowo 2023 w zakresie danych statystycznych o przewozie towarów niebezpiecznych.

Raport służy zdiagnozowaniu problemów na rynku oraz podaje dane statystyczne o runku, osobach zaangażowanych (np. kierowcach i doradcach) a także o zdarzeniach związanych z przewozem od kontroli po wypadki. Raport stanowi źródło dla innych opracowań. Dzisiaj informacje o doradcach w Polsce:

https://bezpieczenstwowlogistyce.pl/doradcy-adr-rid-adn-w-polsce-statystyka/

Nowe wydawnictwo - bezpieczne stosowanie izocyjanianów
2024-02-12

Z przyjemnością informujemy o nowym wydawnictwie. 

Materiał  jest dodatkowym źródłem informacji w związku z owiązkami nałożonymi poprzez Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1149 w zakresie zapewnienia materiałów szkoleniowych dla produktów zawierających izocyjaniany.

 

Zakres materiału nie ogranicza się wyłącznie do wybranych produktów dostarczanych na rynek, lecz zawiera także informacje ogólne związane z korzystaniem z izocyjanianów w procesach pracy.

 
Polska wersja wymagań RVS
2023-07-08

Zgodnie z umową zawartą z Österreichische Forschungsgemeinschaft Strasse / Schiene  / Verkehr spółka m/d/r/k z Mikołowa uzyskała prawo do przetłumaczenia i wprowadzenia na rynek polski tłumaczenia wytycznych normatywnych:

 • RVS 09.02.51 Stałe systemy przeciwpożarowe
 • RVS 09.03.11 Model analizy ryzyka tunelu
 • RVS 09.03.12 Ocena ryzyka transportu towarów niebezpiecznych w tunelach drogowych

Opracowanie powstanie we współpracy z wydawnictwem emerpress.

Planowana data publikacji to ostatni kwartał 2023 roku.

 

Opracowania będą dostępne w wersji drukowanej

 

 • RVS 09.02.51 Stałe systemy przeciwpożarowe cena netto 410 zł
 • RVS 09.03.11 Model analizy ryzyka tunelu cena netto 799 zł
 • RVS 09.03.12 Ocena ryzyka transportu towarów niebezpiecznych w tunelach drogowych cena netto 599 zł

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowo m.rozycki@mdrk.eu

Broszura - Poradnik Przygotowania Zapasów
2022-07-28
 
We współpracy z wydawnictwem emerpress oraz redakcją kwartalnika Bazpeiczęństwo w Logistyce opracowaliśmy broszurę będącą zbiorem wskazówek odnośnie do przygotowania się na nieoczekiwane .

Pomimo rozwoju społeczeństwa i coraz lepszego rozwoju sieci zaopatrzenia okresowo może dochodzić do przerw w dostawach. 

Bez względu na naszą wolę i bez względu na nasze oczekiwania możemy spotkać się w praktyce z wydarzeniami o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, które mogą spowodować utrudnienia w ciągłości dostaw. 

 

Do najczęstszych zdarzeń należą poważne awarie techniczne, awarie przemysłowe, strajki, działania terrorystyczne, działania awarie zasilania, awarie elektrowni jądrowych lub uwolnienie zanieczyszczeń chemicznych. Może się okazać, że zostaniemy na pewien okres pozbawieni możliwości stałego uzupełniania zapasów.

 

Pojawia się zatem konieczność sprecyzowania wymaga dla minimalnego poziomu zaopatrzenia każdego z mieszkańców na wypadek konieczności pozostania w domu lub mieszkaniu lub nagłego jego opuszczenia.

 

Nie jest właściwym dokonywanie nieprzemyślanych zakupów i gromadzenie zapasów, gdy tylko usłyszymy niepokojące wieści. O wiele rozsądniej jest przygotować sobie plan i wprowadzić kwestię przygotowania awaryjnego do swojego budżetu domowego.

 

Mamy nadzieje, że niniejsza broszura ułatwi Państwu to zadanie.

Zawieramy w niej podstawowe wskazówki służące do przetrwania w sytuacji kryzysowej.

 

Mamy nadzieje, że zawarte w broszurze informacje pozwolą optymalnie przygotować się na nieoczekiwane.

Opracowanie można pobrać ze strony https://bezpieczenstwowlogistyce.pl
32 spotkania Münchner Gefahrgut-Tage
2022-05-25

W dniu 23 maja 2022 roku podczas 32 spotkania Münchner Gefahrgut-Tage Marek Różycki wygłosił wykład poświęcony praktyce przewozu towarów niebezpiecznych w Polsce.

Więcej o spotkaniu: https://www.sv-veranstaltungen.de/de/event/mggt/

 
Udział w 111 sesji WP 15
2022-05-09

W dniach 09 - 13 Maja 2022 roku Marek Różycki z m/d/r/kbrał udział w obradach grupy roboczej WP 15 Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP.15) (111th session) sesja 111.

Obrady miały miejsce w Genewie (Szwajcaria)

EXCELLENCE IN ROAD SAFETY AWARDS 2021
2021-11-18
Z przyjemnością donosimy, że inicjatywa naszej firmy w zakresie bezpieczeństwa tuneli w ruchu drogowym w postaci metody oceny wpływu zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych na bezpieczeństwo w tunelach drogowych została doceniona. Znaleźliśmy się w gronie finalistów EXCELLENCE IN ROAD SAFETY AWARDS 2021 organizowanego przez Komisję Europejską. Więcej szczegółów: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/resources-knowledge/media-and-press/excellence-road-safety-awards-2021-finalists-announced_en
RICARDO
Bezpieczeństwa przewozu butli z gazami - nowe wydawnictwo dla Linde Polska
2021-05-09
m/d/r/k opracowało wydawnictwo Mocowanie Ładunku na Jednostkach Transportowych. Produkty gazowe w opakowaniach ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Poradnik Praktyczny 2021. 
Broszura zestawia informacje niezbędne dla bezpiecznego przewozu gazu w butlach. 


Ze słowa wstępu.
W celu utrzymania jak najlepszych standardów realizowanych dostaw do klientów oraz licznych zapytań uczestników przewozu materiałów niebezpiecznych w firmie Linde Gaz Polska podjęto decyzję o zebraniu w jednym miejscu najważniejszych informacji odnośnie prawidłowego zabezpieczenia i zamocowania  przewożonego ładunku. Potrzeba, by warunki przewozu były odpowiednie wynika nie tylko z konieczności zachowania zgodności z wymaganiami prawa ale jest wyrazem troski o środowisko i innych uczestników ruchu drogowego.  Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat gazy w butlach są bardzo często przewożone. Brak znajomości problematyki bezpieczeństwa prowadzi do niepożądanych i nieoczekiwanych zdarzeń. Rozszczelnienia butli w pojazdach lub podczas wypadku związane jest z uwolnieniem gazu, co przesądza o poważnym charakterze zdarzenia.  Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz odpowiedzialność jaka spoczywa na kierowcy, w poniższej książce zostały zebrane najważniejsze informacje, do których w każdej chwili można sięgnąć. 
Będąc świadomi że każdy kierowca odpowiada za zabezpieczenie przewożonego ładunku uściśliliśmy na kolejnych stronach książki sposoby jego mocowania w zależności od rodzaju opakowania.  Pamiętajmy, że nie ma nigdy tak niebezpiecznego ładunku, którego nie jesteśmy w stanie przewieźć w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób. By to jednak osiągnąć musimy zachować staranność i dołożyć odrobinę pracy. Ta inwestycja pozwoli na osiągnięcie bezpieczeństwa.
Mamy nadzieje, że opracowanie pomoże Państwu w codziennej pracy, czyniąc ją bezpieczniejszą!

Autorzy
m/d/r/k partnerem wydawnictwa STANISLAV CHIGADAEV TRIO „CHOPIN TOPDAY”.
2021-05-09
m/d/rk jest partnerem wydawnictwa STANISLAV  CHIGADAEV TRIO „CHOPIN TOPDAY”. Płyta powstała przy wsparciu Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu. Wydawnictwo zawiera fascynujące aranżacje jazzowe utworów Fryderyka Chopina. 
Premiera płyty online: 14.04.2021
Płyta została nagrana w jednym z najlepszych rosyjskich studiów nagraniowych – Cinelab w Moskwie (klientami studia są między innymi Universal, Sony Pictures, iTunes, The Walt Disney Company). Premiera płyty odbyła się w październiku 2020 r. na scenie Małej Sali Filharmonii Petersburskiej. W lutym 2021 r. program „Chopin Today” został zaprezentowany na scenie Państwowej Permskiej Filharmonii. Stanislav Chigadaev Trio zostało odznaczone Dyplomem Gubernatora Sankt Petersburga „Za popularyzację muzyki klasycznej i wybitny wkład w muzyczne życie miasta”
 
Webinar ADR 2021
2021-03-02
Zapraszamy na warsztaty - webinaria organizowane wspólnie z PIPCH
http://www.polskachemia.org.pl/pl/gielda/lista-ogloszen/cykl-webinarow-firmy-mdrk-poswieconych-zmianom-w-przepisach-adr,p1280999288
Zaproszenie
2020-02-23
Zapraszamy na konferencje SYSTEMY KOLEJOWE Forum Intermodalne. W dniu 27 lutego 2020 r. Marek Rozycki wygłosi wykład „Zarządzanie ryzykiem w multimodalnych łańcuchach logistycznych towarów niebezpiecznych” (Blok 5)
Szkolenia PPOŻ
2020-02-02
Podobnie jak rok temu organizujemy cykliczne szkolenia w zakresie pierwszej pomocy oraz PPOŻ. Odbywają się one w Mikołowie  (OSK ul. Rybnicka 43) w podanych poniżej terminach (rozwinięcie wiadomości). Czas trwania 6 godzin(8 jednostek lekcyjnych)Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (mail: tsl@szkolenie.edu.pl lub telefon +48 600 952 692). Szkolenia są BEZPŁATNE dla klientów m/d/r/k/

ADR OGÓLNY TERMINY:

23.03.2020
20.04.2020
18.05.2020
22.06.2020
20.07.2020
24.08.2020
21.09.2020
19.10.2020
23.11.2020
16.12.2020

PPOŻ I PIERWSZA POMOC:

26.03.2020
23.04.2020
21.05.2020
25.06.2020
23.07.2020
27.08.2020
24.09.2020
22.10.2020
26.11.2020
19.12.2020

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (mail: tsl@szkolenie.edu.pl lub telefon +48 600 952 692). Szkolenia są BEZPŁATNE dla klientów m/d/r/k.
Szkolenia - instruktarze ADR (1.3)
2020-02-02
ADR OGÓLNY TERMINY:
17.02.2020
23.03.2020
20.04.2020
18.05.2020
22.06.2020
20.07.2020
24.08.2020
21.09.2020
19.10.2020
23.11.2020
16.12.2020

PPOŻ I PIERWSZA POMOC:

20.02.2020
26.03.2020
23.04.2020
21.05.2020
25.06.2020
23.07.2020
27.08.2020
24.09.2020
22.10.2020
26.11.2020
19.12.2020

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (mail: tsl@szkolenie.edu.pl lub telefon +48 600 952 692). Szkolenia są BEZPŁATNE dla klientów m/d/r/k. 
Raport 2018
2019-12-31
Nakładem wydawnictwa "emerpress" w ramach kwartalnika "Bezpieczeństwo w Logistyce" ukazał się raport o rynku przewozowym w 2018 roku odnośnie przewozu towarów niebezpiecznych za rok 2018. Opracowanie obejmujące prawie 30 stron zestawia dane o przewozie, kierowcach, transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim a także dane o zdarzeniach wypadkowych i kontrolach. Raport został opracowany w ramach prac badawczych m/d/r/k.
Popieramy sztukę
2019-09-18
Pierwsze rozstrzygnięcie w sprawie nacisków na osie.
2019-06-11

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (tj. 11 czerwca 2019 r) SN rozstrzygnął pierwsza sprawę naszego klienta związaną z karą za (zdaniem ITD) przekroczenia nacisków na osie, na drodze o dopuszczanym nacisku niższym niż 11.5 tony. Sąd uchylił wszystkie decyzje i zasądził zwrot kosztów postępowania. 

Rozstrzygnięcie było poprzedzone skargą złożoną do KE w związku z uchybieniem obowiązków Państwa Członkowskiego UE, którą złożyliśmy w 2012 roku, a która w tym roku znalazła swój finał w wyroku Trybunału Sprawiedliwości przyznającym racje naszemu poglądowi.

Wyróżnienie w 46 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
2019-01-03

W 46 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy zaproponowane przez m/d/r/k rozwiązanie pod nazwą „Akcja Prewencyjna w zakresie poprawy zdrowia pracowników biurowych” zostało wyróżnione Listem Gratulacyjnym.

W ramach inicjatywy został opracowany zestaw ćwiczeń dla pracowników biurowych.


E-Learning dla klientów - ADR 2019
2018-10-29
Od 2 listopada 2018 roku na platformie elearning.baza-wiedzy.edu.pl będzie uruchomiony kurs internetowy obejmujący zmiany ADR 2019. Materiał w formie wykładu z prezentacją trwa około 45 minut. By w nim uczestniczyć potrzebny jest komputer z możliwością odtwarzania dźwięku. Prosimy o rozważenie uczestnictwa w takiej formie szkolenia. 
Jego celem jest zaktualizowanie wiedzy oraz przekazanie podstawowych informacji o ADR 2019 oraz wykonanie obowiązków wynikających z działu 1.3 ADR i prawa krajowego.
Szkolenie dla klientów m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. jest wliczone w cenę usług.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się (potrzebne imię, nazwisko i mail) na adres m.rozycki@mdrk.eu.
Link do strony: http://elearning.baza-wiedzy.edu.pl/start/
Zapraszamy!
Pierwsza pomoc - materiał informacyjny
2018-10-02

Informujemy, że dla firmy John Deere opracowana została specjalna edycja naszej broszury w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Ścieżka do pobrania pliku:

http://leafmedia.pl/johndeere/broszura

 

Dopuszczalne naciski na osie maja wynosić 11.5 tony!
2018-09-29
Powraca sprawa skargi skierowanej przez nas w imieniu jednego z naszych klientów do Komisji Europejskiej w sprawie kar za naciski na osie.
Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sędzia Yves Bot przyznał rację Komisji Europejskiej w toczącym się postępowaniu o naruszenie przez Rzeczpospolitą Polskę prawa unijnego gwarantującego swobodny ruch pojazdów ciężarowych o nacisku na oś do 11.5 tony. Polskie prawo zabrania im ruchu na ponad 96% naszych krajowych dróg i wymaga posiadania zezwoleń.Po skierowaniu skarg do Komisji Europejskiej w 2012 roku udało się doprowadzić do tego, że Główny Inspektor Transporty Drogowego przyjął zasadę, by nie nakładać kar, gdy nacisk na oś przekracza dane dla drogi, ale nie przekracza 11.5 tony. Po wyborach, dobra zmiana uznała ta regulację za niezgodną z polską racja stanu.Skarga została zatem skierowana do trybunału, ten zaś przed ostatecznym rozstrzygnięciem wystąpił do Rzecznika Sprawiedliwości. Rzecznik stwierdził miedzy innymi:„Dostęp do całej sieci dróg w Polsce jest ograniczony w warunkach sprzecznych z zasadą ustanowioną w art. 3 dyrektywy 96/53.”„Ograniczając ruch pojazdów silnikowych, których nacisk osi napędowej wynosi 11,5 tony, do dróg stanowiących część transeuropejskiej sieci transportowej i do niektórych innych dróg krajowych oraz poddając ruch tych pojazdów na innych drogach publicznych systemowi specjalnych zezwoleń, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 3 i 7 dyrektywy 96/53 łącznie.”„Nakładając na przedsiębiorstwa transportowe wymóg posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się po niektórych drogach publicznych, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 3 i 7 dyrektywy 96/53 łącznie, w związku z pkt 3.1 i 3.4 załącznika I do dyrektywy 96/53.”A zatem teraz czas na ruch polskiego rządu. Albo dopuści ruch z pojazdami o nacisku 11.5 tony na oś na wszystkich drogach albo ... co gorsze, można będzie postawić zarzut, że Polska źle wykorzystała fundusze na modernizację sieci drogowej.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205887&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1557658
m/d/r/k członkiem Council on Safe Transportation of Hazardous Articles (COSTHA)
2018-09-28
Informujemy, że m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. przystąpiła do Council on Safe Transportation of Hazardous Articles (COSTHA).Organizacja ta, działając od 19712 roku, głównie w USA i Kanadzie zajmuje się reprezentacją interesów biznesu chemicznego przed prawodawcami i organizacjami międzynarodowymi.

Poprzez uzyskane akredytacje w ramach agend ONZ w tym w WP15, Posiedzeniu Wspólnym RID/ADR/ADN a także w ramach IMO i ICAO COSTHA reprezentuje interesy zrzeszonych podmiotów.
m/d/r/k partnerem X LOGMARE
2018-09-24
m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. jest partnerem X JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ LOGISTYKA MORSKA „LogMare 2018”, która odbędzie się w dniach 11- 13 października 2018 roku, na pokładzie promu STENA LINE, na trasie Gdynia – Karlskrona – Gdynia!!!!http://www.wdiom.amw.gdynia.pl/2018/07/10/x-konferencja-naukowa-logistyka-morska-logmare-2018/
Spółka m/d/r/k trusted adviser group świadczy usługi rozwojowe.
2018-04-17

W kwietniu 2018 r. zostaliśmy dopisani do Bazy Usług Rozwojowych.

Baza jest dostępna na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl i jest to platforma, za pośrednictwem której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą wybrać odpowiednią ofertę i zapisać się na usługi rozwojowe (m.in.: szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching), w tym te współfinansowane ze środków publicznych. 

Baza zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy przedsiębiorca (instytucja) lub zainteresowana osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać propozycję rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Uruchomienie Bazy Usług Rozwojowych stanowi realizację zobowiązania przyjętego przez stronę polską w ramach podpisanej dnia 23 maja 2014 r. Umowy Partnerstwa w sprawie programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższą umową Baza stanowi centralny element krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.

W ramach systemu będziemy świadczyć usługi związane z poprawą kompetencji w zapewnieniu bezpieczeństwa operacji logistycznych dla towarów niebezpiecznych.

Umowa o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu
2018-04-03

spółka m/d/r/k zawarła umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu. Partnerzy umowy w ramach utworzonego konsorcjum zapewniają wdrożenie najnowszych praktyk logistycznych w realiach biznesowych. Współpraca będzie obejmować optymalizację procesów logistycznych towarów niebezpiecznych oraz innych towarów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów transportu multimodalnego oraz mocowania ładunków.

m/d/r/k członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
2018-03-14

Z przyjemnością informujemy, że 12 marca 2018 r. do grona Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego została przyjęta nasza firma m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o.

Dzięki zaangażowaniu w prace Izby mamy nadzieję na lepsze służenie Państwu w rozwiązywaniu problemów związanych z towarami niebezpiecznymi i bezpieczeństwem w codziennej pracy.

Regulacje w zakresie mocowania
2018-02-05

 W dniu 25 stycznia 2018 r w wykazie aktów prawnych oczekujących na publikację znalazło się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przewozu ładunku. Prawdopodobna data publikacji to 15 lutego.

Treść przekazane do podpisu ministra i publikacji znajduje się https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12297357/12426773/dokument327292.pdf

UWAGA! Rozporządzenie nie obejmuje przewozu Towarów Niebezpiecznych (ADR)

Główne wymagania to mocowanie ładunków w sposób gwarantujący zrównoważenie sił powstających w transporcie wyliczonych zgodnie z normą PN-EN 12195 Arkusz 1.

Oznacza to, ze kierowca musi nie tylko zamocować towar ale umieć wykazać, że zamocowanie równoważy siły powstające w transporcie.

Spółka m/d/r/k trusted adviser group od samego początku swojego istnienia angażuje się w opracowywanie analiz i badanie ładunków dzięki którym nadawcy i przewoźnicy uzyskują dokumentację wykazująca poprawne wykonanie mocowania.

Mediacje z udziałem m/d/r/k - nowa możliwość rozwiązywania sporów
2018-01-12
Marek Różycki - prezes zarzadu m/d/r/k sp z o.o. jest wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych.
 
 
Mediacja to dobrowolna metoda rozwiązania sporów, która pozwala zawarcie ugody która ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
 
Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku.
 
Zapraszamy do kontaktu!

SENT - petycja
2017-12-31

W związku z licznymi sygnałami o trudnej sytuacji przedsiębiorców, którzy pomimo stosowania się do przepisów prawa zostali ukarani z tytułu błędnych zgłoszeń wykonanych zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m/d/r/k trusted adviser group złożyła do Premiera Morawickiego petycję z wnioskiem o natychmiastowe umorzenie wszelkich postępowań z tytułu nałożonych kar o ile stwierdzone nieprawidłowości nie spowodowały uszczupleń wpływów budżetowych, a o ile dokonano już egzekucji nałożonych kar, to kary te zwrócić w trybie natychmiastowym.

W sprawach naszych klientów, którzy stali się podmiotami postępowań pomimo stosowania się do przepisów prawa w sprawach wynikających z systemu SENT zostały złożone wnioski oraz skargi w tym do Komisji Europejskiej. 

 

Telefon alarmowy w ramach SPOT
2017-12-22

Z radością informujemy, że spółka m/d/r/k trusted adviser group od 2018 roku jest sygnatariuszem „Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT”. Świadczymy usługi w zakresie pomocy technicznej Stopnia 1 (doradztwo telefoniczne) oraz Stopnia 2 (doradztwo na miejscu zdarzenia).

m/d/r/k od 2012 roku świadczy dedykowane usługi w zakresie Telefonu Alarmowego w  transporcie morskim i lotniczym oraz w zakresie informacji wymaganych w kartach charakterystyki.

 W związku z wyłączeniem się w system SPOT usługa telefonu alarmowego zostaje rozszerzona o możliwość zapewnienia informacji o właściwościach Państwa produktów dla służb ratowniczych. 

Naszym celem jest umożliwienie identyfikacji produktów po nazwach handlowych, kodach stosownych w identyfikacji oraz właściwościach w ten sposób, by na miejscu zdarzenia ratownicy posiadali właściwą wiedzę.

O inicjatywie

Międzynarodowe standardy jakości oraz wymagania przepisów nakładają obowiązek stworzenia systemu pomocy w przypadku awaryjnym. 

Jednym z podstawowych i najważniejszych obowiązków jest zapewnienie właściwej informacji o właściwościach produktów chemicznych a także wymaganiach w zakresie postępowania.

Zawierając umowę na świadczenie usług telefonu alarmowego ze spółką m/d/r/k spełniacie Państwo wszystkie wymagania w tym zakresie obowiązujące zarówno w Unii Europejskiej jak i na całym świecie!  

Jakie usługi oferuje telefoniczny numer awaryjny? 

Zostaje udostępniony całoroczny 24-godzinny/7-dniowy numer telefoniczny, pod którym wyszkoleni fachowcy po polsku oraz w języku angielskim natychmiast udzielają informacji związanych z właściwościami towarów, które są przedmiotem obrotu.

Serwis obejmuje pomoc przy wypadkach, pożarach lub przypadkach zatruć oraz doradztwo odnośnie odpowiednich zabiegów usuwania odpadów powstających w ramach zdarzeń. Ponieważ spółka m/d/r/k, która świadczy usługi telefonu alarmowego jest sygnatariuszem Systemu SPOT (http://systemspot.pl) macie Państwo zapewnione dostarczenie aktualnej informacji o Waszych produktach.

Jak to funkcjonuje? 

Zawieracie państwo z nami umowę roczną i zgłaszacie nam portfolio Waszego produktu dostarczając karty charakterystyk. Możliwe jest zawarcie dodatkowe zlecenia aktualizacji kart zgodnie z wymaganiami prawa.

Reszta należy do nas. Wysokość ryczałtu rocznego jest całkowicie niezależna od liczby transportów i transportowanych ilości. Nie musi być również zgłaszany każdy pojedynczy transport. 

Karty bezpieczeństwa w języku angielskim zostają złożone na naszym serwerze awaryjnym, albo urządzany jest bezpośredni dostęp do Waszego banku danych. Dobrze przeszkolony zespół działania awaryjnego może w razie potrzeby skorzystać z tej możliwości.  

W jaki sposób możliwe jest zlecenie obsługi?

Wypełniacie państwo ankietę i wysyłacie do nas emailem. Jeżeli jesteście zainteresowani, prosimy wypełnić formularz poniżej.

m/d/r/k podczas II Dnia Bezpieczeństwa w Logistyce na Trans Poland
2017-11-10

W dniu 9 listopada m/d/r/k wraz z kwartalnikiem Bezpieczeństwa w Transporcie zorganizowała DRUGI DZIEN BEZPIECZEŃSTWA w ramach targów Trans Poland w Warszawie. W ramach tej cyklicznej imprezy odbywającej się w przestrzeni targowej  przedstawiono kierunki zmian zarówno w przepisach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem działalności firm z branży TSL, jak i prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych pozwalających na optymalizację bezpieczeństwa i kosztów w zakresie produkcji, załadunku, magazynowania, oraz transportu produktów we wszystkich modalnościach. 

W roku 2018 Partnerem Głównym wydarzenia była firma Quality Austria, lider rynku w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, a w szczególności przeprowadzaniu certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania, który oferuje pełną paletę produktów doradczych i szkoleniowych.

Specjaliści m/d/r/k wygłosili referaty  „Kierunki zmian w przepisach ADR/RID/ADN w latach 2018-2019”, oraz  „Mocowanie ładunku przed wprowadzeniem nowego rozporządzenia - szansa czy zagrożenie?” 

W czasie wydarzenia zaprezentowany został raport z badania Złoty Pas 2017. 

Nowa propozycja
2017-10-05

Dla naszych klientów mamy nową propozycję na poprawę bezpieczeństwa. Od października 2017 r. organizujemy w Mikołowie cykliczne warsztaty PPOZ związane z praktycznym gaszeniem pożarów zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i PPOŻ.

esie zwalczania pożarów zgodnie z przepisami BHP i PPOZ. Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny i ćwiczenia praktyczne. Podczas zajęć przedstawimy zasady zwalczania pożarów, środki gaśnicze oraz wymagania prewencji pożarowe.

Zgłoszenia: 

Telefoniczne:  600 952 692

mailowe          tsl@szkolenie.edu.pl

ZAPRASZAMY!


Jesteśmy sygnatariuszami SPOT
2017-10-01

m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. została sygnatariuszem Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT.

Spółka oferuje służbom ratowniczym pomoc w zakresie I, II  stopnia to jest:

Stopień 1: doradztwo drogą telefoniczną przez specjalistę.

Stopień 2: doradztwo na miejscu wypadku /awarii.


Spotkanie informacyjne
2017-09-07

Z największą przyjemnością zawiadamiamy że m/d/r/k trusted advise group sp z o.o. we współpracy z Laboratorium petrochemicznym i-Petrol pragnie organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu PHP i ADR połączone z dniem otwartym spółki i-Petrol Sp. z o. o. . 

Szkolenie odbędzie się 15 września 2017 r. od godziny 10:30 w naszej siedzibie przy ulicy Kościuszki 227 w Katowicach.

Spotkanie tematyczne dotyczyć będzie zarządzania bezpieczeństwem BHP oraz ADR z możliwością wykonania ćwiczeń praktycznych. W programie (m.in. sposoby zabezpieczania towarów chemicznych niebezpiecznych, kontrolowane gaszenie pożaru oraz ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy. 

Całość zakończona wydaniem certyfikatu uczestnictwa wydanym przez MDRK Trusted Adviser Group.

Będą mogli Państwo również poznać kulisy pracy laboratorium petrochemicznego i w jaki sposób analizuje się laboratoryjnie paliwa oraz ciecze techniczne np. w przypadku podejrzeń awarii pojazdów spowodowanych użyciem produktów złej jakości. 

Dodatkowo dla wszystkich naszych gości przewidziany jest ciepły posiłek.

Jeśli zdecydują się Państwo na uczestnictwo w szkoleniu, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny w celu potwierdzenia uczestnictwa i ilości osób z Państwa firmy.

Dane kontaktowe:

laboratorium@i-petrol.pl

tel: 32 739 08 10

kom.: 600 895 128

Jesteśmy PRO
2017-08-28

Informujemy, że w siedzibie firmy m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. w Mikołowie od sierpnia 2017 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zaspokajane z ogniw fotowoltaicznych.

Doradca internetowy ver ADR 2017
2017-07-02

Wirtualny doradca ADR umieszczony w internecie pod adresem doradca.adr.edu.pl (kalkulatoradr.pl) jest zgodny z nowymi przepisami ADR 2017.  Baza danych zawiera także aktualne odniesienia do IMDG Code oraz RID.Rozwiązanie jest dostępne w prenumeracie lub dla klientów m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o.w ramach umów doradczych.

Ważne zmiany od 1 lipca 2017 roku!
2017-06-17
Od 1 lipca 2017 obowiązuje nowa instrukcja dla kierowcy ADR. Plik do pobrania:
Wersja drukowana (zamówienie)
Procedury Pierwszej pomocy
2017-04-09
Z przyjemnością informujemy o inicjatywie m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. Prezentujemy wydawnictwo praktyczne  
PIERWSZA KOMPLEKSOWA POMOC DLA UDZIELAJĄCYCH PIERWSZEJ POMOCY
Autorzy - lek.med Robert Tobias, Marek Różycki

Zapewnienie skutecznej pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Łatwo powiedzieć ale z realizacją jest trudniej... Gdy zdarzy się wypadek, pojawi się stres i trzeba się działać osoba udzielająca pomocy powinna mieć wsparcie. We współpracy ze specjalistami wyjeżdżającymi do zdarzeń w ramach struktury Pogotowia Ratunkowego opracowaliśmy swoistą „biblię” postępowania.  
Przygotowaliśmy materiał, zawierający procedury prowadzące krok po kroku osobę udzielającą pierwszej pomocy. 
Dla każdej procedury wskazane są:
- wymagania dla ratownika
- niezbędne środki
- procedura postępowania
oraz
(NOWOŚĆ)- wskazania w zakresie segregacji poszkodowanych!

Procedury zostały podzielone na sekcje pozwalające na łatwe odszukanie wskazówek w konkretnej sytuacji. Format broszury 168x235 mm.  32 strony   Dzięki wydawnictwu każdy z Państwa pracowników będzie wiedział co należy zrobić!

Broszura do nabycia przez: www.sklep-kierowcy.pl
Dane statystyczne o 2015 roku
2017-01-14

Eksperci m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. od 2012 roku prowadzą badania mające na celu określenie ryzyka związanego z przewozem towarów niebezpiecznych w Polsce.

Ich celem jest miedzy innymi opracowanie wartości referencyjnych dla tego rodzaju transportu, które pozwalają na porównanie danych z poszczególnych lat oraz określenie miar ryzyka. Jako referencyjne można przyjąć: 

Parametr

Dane dla roku 2015

Udział towarów niebezpiecznych w transporcie ogółem 

w tonokilometrach (ton*km)

 

Przewóz ogółem 

1505,7 mln ton*km

Przewóz towarów niebezpiecznych

ilość

42,279 mln ton*km

udział w %

2%

Udział poszczególnych klas w przewozie

materiały i przedmioty wybuchowe

0.32%

gazy

17.45%

materiały ciekłe zapalne

70.75%

materiały stałe zapalne

0.43%

materiały żrące

4.53%

różne materiały i przedmioty niebezpieczne

5.28%

Zdarzenia z udziałem przewozu towarów niebezpiecznych

Ilość zdarzeń z udziałem towarów niebezpiecznych

30

Udział zdarzeń w przewozie

1.24%

udział kolizji

[prawdopodobieństwo]

0.42 zdarzenia na mln ton*km

[4.2*10-7] zdarzenia na mln ton*km

udział wypadków

[prawdopodobieństwo]

0.17 zdarzenia na mln ton*km

[1.7*10-7] zdarzenia na mln ton*km

Ofiarny śmiertelne na zdarzenie

0.1 zdarzenia na mln ton*km

[1.0*10-7] zdarzenia na mln ton*km

Ranni na zdarzenie

0.17 zdarzenia na mln ton*km

[1.7*10-7] zdarzenia na mln ton*km

 

 

Podczas przewozu towarów niebezpiecznych głównymi powodami wypadków była nieprawidłowa zmiana pasa ruchu oraz nie zachowanie odległości (niedostosowanie prędkości nie jest przyczyną zasadniczą, gdyż przy odpowiednio dużych odstępach pojazd poruszający się szybciej niż jest to bezpieczne może wyhamować).

Jako główną przyczynę kolizji należy wskazać nieprawidłowe omijanie i niezachowanie należytej odległości.

Szczegółowy raport opublikowano w zeszycie 4 z 2016 roku wydawnictwa „Bezpieczeństwo w Logistyce” (http://bezpieczenstwowlogistyce.pl)

Opracował Marek Różycki 

Wyróżnienia dla m/d/r/k
2016-11-22

Z przyjemnością informujemy, że w 44 edycji ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy zostały wyróżnione następujące rozwiązania:

W Kategorii - Rozwiązania Techniczne i Technologiczne

1. Siatka zabezpieczająca operatora cysterny i instalacji gazów skroplonych przed skutkami zerwania węża 

2. Symulator instalacji Napełniania Opróżniania

W kategorii - Przedsięwzięcia Organizacyjne i Edukacyjne wraz z firmą  DB Cargo Spedkol Spółka z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu „Poprawa przygotowania załogi do postępowania w sytuacjach awaryjnych poprzez zastosowanie symulatorów pożaru pracowników DB Cargo Spedkol Spółka z o. o. oraz kooperantów firmy”. 

Dodatkowo otrzymaliśmy listy gratulacyjne w związku z następującymi inicjatywami:

1. dla projektu realizowanego wraz z Kuehne+Nagel Sp. z o. o. w Gądkach za opracowanie Wykorzystanie odpadów opakowaniowych jako elementów poprawiających bezpieczeństwo w magazynie i transporcie poprzez ograniczenie możliwości piętrowania ładunków 

oraz

2. za opracowanie wraz z PPHU MORITZ Interaktywnego Muzeum Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Dziękujemy wszystkim za współpracę!

Studia podyplomowe we współpracy z AMW Gdynia
2016-10-03
Miło nam poinformować że w ramach współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. rozpoczyna dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwo przewozów materiałów niebezpiecznych”. Studia zakończone będą uzyskaniem dyplomu, a dla osób zainteresowanych dodatkowo możliwość przystąpienia do egzaminu na doradcę ds bezpieczeństwa! Ilość miejsc (bardzo) ograniczona. Serdecznie zapraszamy! Więcej szczegółów: http://www.amw.gdynia.pl/title,Bezpieczenstwo_przewozow_materialow_niebezpiecznych,pid,987.html
Kolejny nasz współpracownik został ustanowiony biegłym sądowym!
2016-07-04

W dniu 20 czerwca 2016 r nasz współpracownik mgr inż Erwin Musiał został przez Prezesa Sądu  Okręgowego w Katowicach ustanowiony biegłym sądowym z zakresu transportu ze szczególnym uwzględnieniem mocowania ładunków, przewozu towarów ponadgabarytowych, przewozu lądowego, kolejowego i lotniczego towarów niebezpiecznych oraz czasu pracy kierowcy. Serdecznie gratulujemy!


m/d/r/k patronem merytorycznym wydawnictwa "Strategie Zakupowe"
2016-05-30
Procesy sprzedaży i zakupu to jedne z tych procesów w biznesie, w których łatwo coś może pójść nie tak. Może zakończyć się dostarczeniem nie tego towaru czy usługi, jakich oczekiwał kupujący, niedotrzymaniem terminów, karami finansowymi dla obu stron. Nie pomogą nam coraz popularniejsze internetowe narzędzia do wyboru dostawcy czy prowadzenia obsługi dostawców. Czy problemy na linii: dział sprzedaży jednej firmy i dział zakupów drugiej, są wpisane w logikę handlowania? I tak, i nie. Tak, ponieważ podczas negocjowania kontraktów odruchowo przestawiamy się na myślenie życzeniowe. Nie, jeśli zdamy sobie sprawę z ograniczeń i schematów, jakim podlega nasza psychika, i nauczymy się omijać te rafy.

Kontakty między dostawcą a kupującym przypominają patrzenie przez szybę. Dopóki jest przezroczysta, wszystko dobrze widać, jednak gdy w grze zaczynają pojawiać się pieniądze, szyba matowieje i staje się lustrem. Sprzedający widzi w nim coraz wyraźniejszy obraz, lecz nie obraz ofertowej rzeczywistości, a odbicie swoich oczekiwań, zaś kupujący dostrzega to, co bardzo chce zobaczyć: niską cenę, szybkie terminy, dwudziestoczterogodzinny serwis. Nabywca przestaje zwracać uwagę na inne ważne warunki umowy z dostawcą. Nieporozumienie wyjdzie na jaw w trakcie realizacji kontraktu. „Efekt lustra” ujawni się w całej swojej nieprzyjemnej krasie.
 
Dobry kupiec potrafi go uniknąć. Niniejsza książka pomoże Ci przeniknąć na drugą stronę zwierciadła własnych projekcji i zacząć handlować naprawdę. 

Wydawnictwo można nabyć przez stronę http://onepress.pl/ksiazki/strategie-zakupowe-jak-prowadzic-udane-negocjacje-w-lancuchu-dostaw-marek-rozycki,negzak.htm

 
m/d/r/k wspiera Interaktywne Muzeum technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
2016-05-24

Z przyjemnościa donosimy, że z zasobów Interaktywnego Muzeum tehcnik Bezpieczęnstwa i Higieny pracy została przy wsparciu m/d/r/k opracowna pierwsza wystawa. Od maja br udostępniamy promujemy bezpieczeństwo poprzez wystawę „Bezpieczeństwo w plakacie”. Opracowane zostało 12 plakatów opracowanych na podstawie zasobów Interaktywnego Muzeum Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wystawa jest prezentacją:

- materiałów szkoleniowych ADR z lat 60-tych XX wieku

- plakatów BHP z lat 50/60-tych XX wieku

- plakatów współczesnych.

W okresie od 24 maja do 24 czerwca 2016 r wystawa jest prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebinii.

Dbamy o historię - rosyjskie butle
2016-04-13
m/d/r/k podczas II konferencji SITK RP i TDT "Przewóz Towarów Niebezpiecznych"
2016-04-06

W dniach 6-8 kwietnia 2016 r. na II konferencji „PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH” organizowanej przez SITK RP  wspólnie z TDT Marek Różycki wygłosił wykład „Kształcenie osób obsługujących urządzenia NO”

Rekonstrukcja butli na gazy bojowe z 1915 roku - pierwsze wyniki
2016-03-25
Możemy zaprezentować wynik prac konserwatorskich na butlach znalezionych w Forcie Chrzanów w Warszawie. Chlor i lata spędzone pod ziemią zrobiły swoje. Pierwsza butla została zakonserwowana. Widać stal z której ją wykonano. Eksponat można obejrzeć w siedzibie Interaktywnego Muzeum Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Mikołowie.
WarsawPack
2016-03-08
W dniach 8-10 marca odbędą się w Warszawie targi WarsawPack, które patronatem merytorycznym objęła nasza firma.
Miło nam jest zaprosić Państwa do udziału w naszych warsztatach, które organizowane będą w dniu 09.03.2016 (środa), a obejmą następujące tematy:
- Seveso III - zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa magazynowania- Pokaz mocowania ładunków - optymalizacja kosztów i czasu- Towary niebezpieczne w transporcie lotniczym - dobór opakowań
oraz na premierę nowej publikacji autorstwa Marka Różyckiego:
„Negocjacje zakupowe w logistyce”,
która połączona będzie z Warsztatami Kreatywnymi.
Dodatkowo zapraszamy na warsztaty naszych partnerów w zakresie bezpieczeństwa magazynowania, optymalizacji łańcuchów logistycznych, i innych. Szczegółowy plan znajdą Państwo na stronie warsawpack.pl .
Takiej okazji nie można pominąć!!!
Zapraszamy!
Rekonstrukcja butli na gazy bojowe z 1915 roku
2016-02-10
Przechodzimy do kolejnego etapu opracowania znaleziska historycznego w Forcie Chrzanów w Warszawie. W wyniku współpracy z Muzeum Wojska Polskiego podejmujemy się renowacji butli na gazy bojowe z pierwszej wojny światowej. Znaleziska po opracowaniu zasilą zasoby naszgeo interaktywnego muzeum technik bezpieczeństwa i higieny pracy (muzeum.towary-niebezpieczne.pl) oraz posłużą jako eksponaty w przygotowywanej wystawie nt. ochrony przeciwgazowej i bezpieczeństwa butli.
Ze wzgledu na stan znaleziska jest to bardzo trudne zadanie więc wzniesiemy się na wyżyny sztuki i techniki
Nasze kompetencje 2016
2016-01-21
Marek Różycki uzyskał powołanie na audytora trzeciej strony w BS OHSAS 18001, ISO 9001:2015, SCC* SCC**, SCCP, SCP oraz jako Witness Auditor dla wszystkich standardów w Quality Austria.
m/d/r/k partnerem merytorycznym badania Złoty Pas 2016
2015-12-16
m/d/r/k partnerem merytorycznym badania Złoty Pas 2016
m/d/r/k został partnerem badania Złoty Pas 2016

Edycja 2016 roku będzie poświęcona sprawdzeniu:

 1. zgodności deklarowanych parametrów z rzeczywistością
 2. przygotowania pasa do długotrwałej  eksploatacji

Powyższe badania zastaną przeprowadzone w oparciu o badanie fizykalne.

W zakresie przygotowania pasów do długotrwałej eksploatacji chcemy sprawdzić zmianę właściwości pasa pod wpływem obciążenia w deklarowanym przez producenta zakresie siły (STF). Chcemy pośrednio w ramach badania znaleźć odpowiedź na pytanie która metoda używania pasów jest właściwsza. Czy właściwym jest naprężanie pasa do wartości STF (jako wymóg podstawowy) czy tez właściwszym jest nie przekraczanie tego parametru. Do badania wybierzemy pasy oferowane na rynku znajdujące się w sieci dystrybucji co najmniej w dwóch kanałach sprzedaży. Planujemy przebadać około 15 próbek. Będziemy skupiać się na pasach najczęściej używanych czyli o LC = 2500 daN.

Wnioski zostaną przedstawione w formie raportu. Organizatorzy badania chcą dodatkowo wyróżnić producentów, którzy oferują pasy gwarantujące zgodność z danymi deklarowanymi na etykiecie. Postaramy się w edycji badania na 2016 rok znaleźć nie tylko najlepsze pasy ale i pasy, które gwarantują najdłuższą możliwość użytkowania. Planowany termin publikacji raportu - jesień 2016.

Nagroda « Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2015»
2015-12-08

Wręczenie nagród odbyło się 3 grudnia w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie podczas uroczystej Gali Logistyki, Transportu, Produkcji  2015.  

Konkurs Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji wyłania najlepsze produkty wspierające pracę działów logistycznych (sprzęt, urządzenia, technologia, IT, środki transportu, usługi dla sektora TSL). Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych rozwiązań w logistyce, transporcie i produkcji, które wdrożono lub usprawniono w tych sektorach w ciągu ostatnich dwóch lat, lub które wkrótce będą implementowane. Główne kryteriaa konkursu to: ocena technologiczna innowacji, ocena korzyści dla klienta, rynkowa ocena stopnia innowacyjności, referencje, opinie jednostek naukowych lub stowarzyszeń, kopie patentów, licencji, know-how, wzorów (znaków) ochronnych, walory ekologiczne.

Od kilkunastu lat Wydawnictwo Eurologistics i Data Group Consulting prowadzą program badawczy, którego celem jest promocja logistyki. Na podstawie szeroko zakrojonych badań wyróżniane są najlepsze na rynku firmy (Operator Logistyczny Roku) oraz najlepsze produkty i usługi w logistyce, transporcie, produkcji (Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji), a od trzech lat najlepszą organizację łańcuchów dostaw  klientów operatorów logistycznych ( Supply Chain Designer).  

m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. popiera sztukę!
2015-10-20
Jesteśmy partnerem koncertu w dniu  29 stycznia 2016 r w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Wystąpi Shlomo Mintz - skrzypce.
Więcej informacji: http://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14386045948971!1461.html
 
Prace w CCC
2015-10-20
W dniach 14-18 września w Londynie odbyło się kolejne obrady Podkomitetu Carriage of Cargoes and Containers, organu działającego w strukturach International Maritime Organization. Celem działalności Podkomitetu CCC jest kreowanie przepisów mających wpływ na bezpieczeństwo transportu morskiego z punktu widzenia bezpieczeństwa ładunku i obejmuje on między innymi prace nad kodeksami będącymi załącznikami do traktatów międzynarodowych SOLAS i MARPOL. Głównym punktem zainteresowań MDRK w tym zakresie są prace nad zmianami przepisów Kodeksu IMDG. 
Miło nam poinformować, że Dariusz Kardas wyznaczony został jako ekspert delegacji polskiej i uczestniczył w obradach. Również przypadło nam zaszczytne zadanie zaprezentowania przygotowanego we współpracy z MDRK wniosku Polski w sprawie ujęcia funkcji DGSA również na reżim IMDG Code. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem naszych kwartalników.
Zdjęcie: Dariusz Kardas w trakcie obrad + Siedziba IMO (do wyboru)
Konferencja „Łaba i Odra jako drogi dostępu Czech do światowych rynków - relacje transportowe między Czechami, Polską i Niemcami”
2015-10-09
W dniach 5-6 października w Senacie Republiki Czeskiej odbyła się VI Konferencja Stołeczna pt. „Łaba i Odra jako drogi dostępu Czech do światowych rynków - relacje transportowe między Czechami, Polską i Niemcami”, która zorganizowana została przez Komisję Gospodarki, Rolnictwa i Transportu Senatu Republiki Czeskiej we współpracy z Unią Izb Łaby i Odry.
Uprawnienia Audytora Trzeciej Strony
2015-09-29

Marek Różycki uzyskał uprawnienia Audytora Trzeciej Strony Systemów Zarządzania Jakości  („Third PArty Auditor for Quality Management System) nadane przez Quality Austria.

Wyróżnienie w 43 edycji konkursu Poprawy Warunków Pracy
2015-09-22
Opracowane przez ekspertów m/d/r/k Marka Różyckiego i Erwina Musiała rozwiązanie pod nazwą „Klin zabezpieczający do pojazdów z systemem ostrzegania” został wyróżniony w kategorii rozwiązanie techniczne i technologiczne w 43 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.
Nowe obowiązki dla dystrybutorów chemii
2015-05-31

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 675) wymagane jest dokonywanie zgłoszenia produktów przy pomocy systemu elektronicznego:

http://eldiom.chemikalia.gov.pl

 Wprowadzenie karty wymaga:

 1. zarejestrowania wprowadzającego
 2. podania wszystkich podstawowych danych o składzie
 3. przesłania karty

Powyższe czynności są dość czasochłonne a zatem, nie możemy ich wykonywać w ramach dotychczasowej usługi sporządzania kart. Podstawę prawną stanowi art. 15.1. Jeżeli mamy dla Państwa zająć się tym zagadnieniem prosimy o kontakt w celu określenia warunków.

Ogólnopolski konkurs BHP
2015-05-13

Od wielu lat pomysłodawcy rozwiązań technicznych i organizacyjnych poprawiających warunki pracy są nagradzani w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY

Celem konkursu który jest organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy. 

Zgłaszane prace mogą dotyczyć zarówno rozwiązań technicznych i technologicznych, prac naukowo-badawczych, jak i przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych. 

Jeśli w Twoim zakładzie pracy został wdrożony ciekawy pomysł lub zastosowane rozwiązanie, które poprawiło bezpieczeństwo pracy czy ergonomię, opisz je i prześlij wniosek do Sekretariatu Konkursu, a możesz wygrać jedną z nagród pieniężnych (nawet do kilku tys. zł!!), wzmocnić prestiż zakładu pracy oraz uczestniczyć w uroczystej gali wręczenia nagród. 

Szczegółowe informacje: www.ciop.pl/konkurs-bhp 


m/d/r/k popiera sztukę oraz ideę transplantacji
2015-01-12

Sprawozdania roczne ADR / RID / ADN
2015-01-07
W terminie do 28 lutego (sobota) uczestnicy przewozu są zobowiązani przesłać przygotowane przez doradcę ds bezpieczeństwa sprawozdanie roczne do WITD (transport lądowy), Prezesa UTK (kolej) lub odpowiedniego Dyrektora UŻŚ (rzeki).Za nieterminowe złożenie przewidziano które sięgają 5 000 zł .

Jeżeli szukacie Państwo doradcy, który wykona dla Was ten obowiązek to bardzo dobrze trafiliście. Nasi eksperci pomogą w jego wypełnieniu.

Prosimy o kontakt tel. 607 268 497 lub mail adr@adr.edu.pl
Zapraszamy do współpracy!

Marek Różycki
Zapraszamy na Supply Chain Networking 11 grudnia 2014 roku w Warszawie
2014-11-19

Kluczowym punktem konferencji jest przedstawienie przez  liderów rynku handlu i produkcji zapotrzebowania na usługi logistyczne w obszarze magazynowania, co-packingu, transportu drogowego, kolejowego, kontenerowego, lotniczego i innych specjalistycznych potrzeb w łańcuchu dostaw ze szczególnym uwzględnieniem branży chemicznej.

Rezerwacji prosimy dokonywać przy użyciu formularza rejestracyjnego formularza rejestracyjnego

Dla klientów m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. specjalne warunki! 

Zapraszamy na Forum Intermodalne podczas Trans Poland w Warszawie
2014-10-28

W dniu 6 listopada 2014 zostanie przez m/d/r/k zorganizowane forum poświęcone bezpieczeństwu transportu chemii i towarów niebezpiecznych w łańcuchach multimodalnych.
Forum skierowane jest zarówno do nadawców i odbiorców ładunków, jak również podmiotów odpowiedzialnych za organizację specjalistycznych łańcuchów logistycznych. Patronat Instytucjonalny nad wydarzeniem objęła Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Transportowy Dozór Techniczny.  

Założeniem Forum jest prezentacja wszystkich tych istotnych zmian, jak i uświadomienie istniejącego potencjału optymalizacyjnego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ładunków i jego mocowania w transporcie multimodalnym. W trakcie Forum zaprezentowane będą nie tylko, po raz pierwszy w Polsce zmiany, które wprowadzone będą przez ADR 2015, ale również najnowsze osiągnięcia w zakresie technik mocowania ładunków.

Dokumentacja kontroli ADR
2014-08-31

O narzędziu

www.listykontrolne.pl - portal Audytor Bezpieczeństwa - to zaawansowane narzędzie pozwalające w prosty sposób kontrolować i sprawdzać stan realizacji przepisów w zakresie bezpieczeństwa poprzez generowanie list kontrolnych. Oferujemy Państwu nieograniczony dostęp do wielu unikatowych i stale aktualizowanych treści przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. 

Poza sprawdzonymi treściami i przystępnym narzędziem oferujemy Państwu szybkość, pewność i komfort pracy. Narzędzie współpracuje także z urządzeniami mobilnymi. Intuicyjny interfejs sprawia, że poruszanie się po programie jest proste.

 

W celu pozyskania loginów prosimy o kontakt (e.musial@mdrk.eu)


Diety kierowców
2014-06-17
Ostatnio wiele kancelarii wywołuje niepotrzebne zamieszanie informując o „poważnych” czy wręcz „rewolucyjnych” zmianach w rozliczeniach z kierowcami, jakie miało spospolitować orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca br w sprawie należności nocleg w kabinie pojazdu. Przewoźnicy są straszeni „poważnymi konsekwencjami” lub „rewolucyjnymi zmianami”, które muszą „natychmiast” zostać wprowadzone w regulaminach. Autorzy takich „newsów” nie zauważają kilku faktów:
1. nie podano uzasadnienia orzeczenia! Na stronie Sądu jest podane uzasadnienie WNIOSKU z pytaniem a nie orzeczenia - bez poznania tego dokumentu trudno interpretować prawo
2. przedmiotem zapytania jest 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, a więc aktu regulującego TYLKO I WYŁĄCZNIE pracę osób zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej. Nie dotyczy więc kierowców zatrudnionych w firmach! Poz tym zapytanie dotyczy NIEAKTUALNEGO (poprzedniego) przepisu!

Podsumowując - mimo informacji o „rewolucyjnych” zmianach w praktyce (jak na razie) orzeczenie nic nie zmienia!
m/d/r/k popiera sztukę!
2013-10-15
m/d/r/k popiera sztukę!
2013-09-11
Ocena Bezpieczeństwa Tunelu
2013-06-04
W roku 2013 współpracowaliśmy przy tworzeniu „Dokumentacji Bezpieczeństwa Tunelu” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 roku w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. Nr 193 poz. 1192) dla budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Rabka Zdrój km 713+580,21 – km 729+935,91 oraz budowy nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+840,00. Nasze zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji w zakresie bezpieczenstwa.
Nowe biuro - Poznań
2013-06-04
W związku z potrzebami naszych klientów od maja 2013 r ruszyło biuro w Poznaniu.
Co to znaczy, że ładunek jest zamocowany dobrze?
2013-05-23
Żyjemy w błogiej nieświadomości zmian w prawie.Od 1 lipca 2013 roku sytuacja ulegnie jednak zmianie. Poprzez wprowadzenie do przepisów umowy ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) odniesienia do normy w zakresie mocowania ładunków staje się możliwym wyliczenie, czy ładunek został zamocowany poprawnie. Zasady te będą miały moc obowiązującą nie tylko dla towarów niebezpiecznych. Po raz pierwszy w historii służby kontrolne uzyskały narzędzie, by określić czy mocowanie jest wystarczające. Jeśli nie myśleliście jeszcze o...
Uprawnienia doradcze.
2012-12-17
Z wielką radością informujemy, że uzyskaliśmy uprawnienia doradcze w zakresie:
 • ADR (transport drogowy)
 • RID (transport kolejowy)
 • ADN (Transport wodny śródlądowy)

oraz nie wymagane w Polsce, lecz niezbędne w innych krajach uprawnienia w zakresie doradztwa IMDG (transport morski).

Nasze usługi ubezpieczone.
2012-12-03
Informujemy, że nasze usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa w transporcie są ubezpieczone!

Gwarantujemy najwyższą jakość usług potwierdzoną certyfikatami oraz gwarantowaną ubezpieczeniem OC.